"Auto Market Truck", "Araba Piyasasý" gazeteleri
ile Truck.pl, Truck-Expo.com ve admoto.pl portallarýna ilan koyma ţartnamesi


"Auto Market Truck" ve "Araba Piyasasý" Przemyslaw P. Kowalski Commercial Travellers Ajansý tarafýndan yayýnlanan gazetelerdir. Garncarskiej sokak 21, 76-200 Slupsk, merkezli ţirket bundan sonra Ajans olarak adlandýlýrlacaktýr.

Truck.pl, Truck-Expo.com ve admoto.pl portallarý merkezi al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Slupsk''ta bulunan, Ulusal kayýtlarda Kuzey Gdansk Bölge mahkemesi VIII. KRS Ticari Bölümünde 0000280828 numarasý altýnda kayýdý bulunan, 50 000 zl. sermayeli ve bundan sonra admoto.pl olarak anýlacak admoto.pl Limited Şirketi''ne bađlýdýr.

Ajans ve admoto.pl bundan sonra Yayıncı olarak anılacaklar.

§ 1 Genel Ýlkeler
1. Aşađıdaki yönetmelik, Yayıncılar tarafından yanınlanan "Auto Market Truck" ve "Araba Piyasası" gazeteleri ile Truck.pl, Truck-Expo.com ve admoto.pl portallarına ilan yerleştirme kuralarını belirler.
2. İlan yerleştirme prosedürü işbu şartname ve hukuk kurallarına dayalıdır.


§2 İlan yerleştirme kuralları:
1. İlanın form ve içeriği, yayın haklarının 36 maddesı gereğince, Polonya''da geçerli olan hukuki-etik normlarla uyumlu olmak zorundadır.
2.İlanın form ve içeriği "Auto Market Truck" ve "Araba Piyasası" gazeteleri ile Truck.pl, Truck-Expo.com ve admoto.pl portallarının program çizgisi ve karakterlerine ters düşmemelidir.
3. İlana dahil edilen resim ve filmler ilan içeriğiyle uyumlu olmalıdır ve şirketin logosunun içermemelidir.
4. İlan veren kişi ilanının içeriğinden sorumludur ve gerçeği yansıtığını hukukla uyumlu olduğunu ve 3. şahısların ve işbu şartnamenin haklarını çiğnemediğini kabul eder.
5. Yayıncılar ilan verenin eylemlerinden, özellikle doğruluk, güvenilirlik ve yayınlanan içeriğin yasalara uygunluğu ile çelişecek içeriğinden sorumlu değildir.
6. Aşağıda belirtilmiş kuralları ihlal eden ilan durumunda Yayıncılar ilanı kaldırma veya içeriğini değiştirme hakkını kendilerinde saklı tutarlar.
7. Yayıncılar ilanın yayınlanmasını veya kabulünü açıklama vermeksizin reddetme hakkına sahiptirler.

§3 Teknik Gereksinimler
1. İlana eklenen resim ve filmler yayınlanmaya uygun teknik koşulları (format, dosya büyüklüğü, çözünürlük) karşılayabilmelidir.
2. Yayıncılar, form alanları gerektiği gibi doldurulmadığı takdirde, ilanın içeriğini değiştirme hakkına sahiptirler. Aynı zamanda - eğer zorunda kalınırsa - ilanda izin verilen karakter sayısının aşımı durumunda gönderilen içeriği kısaltma hakkını da ellerinde bulundururlar.
3. Gazetelere verilen ilan içerikleri belirli yayınevlerinin standartları ile uyuşturulurlar.

§4 Yayın Dönemi
1. Baskıya gönderilen ilan ilan kabul harmonogramı çerçevesinde en yakın dönemde gazetede yayınlanır.
2. İnternet portalında yayınlanacak ilan portal operatörlerinin onayından sonra 30 dakikaya kadar bir zaman aralığı içerisinde görüntülenir.


§5 İlan fiyat tarifesi ve ödeme şekli
1. İlan veren kişi ile Ajans veya admoto.pl arasındaki sözleşmede farklı olmadığı sürece ilan ve üstünlük paketlerinin fiyatları siparişin verildiği gün geçerli olan tarife üzerinden hesaplanır.
2. Yayıncılar yukarıda bahsedilen tarifelerin fiyatlarını istedikleri zaman ve sınır tanımadan değiştirme hakkına sahiptirler.
3. İndirim içeren siparişler durumunda, ilan geri çekildiği zaman Yayıncılar değerlendirilmemiş ilan yayınlarının ücretlerini iade etmezler.
4. Müşterinin daha önceki ilanlarından kalan ödeme süresi geçmiş borcu bulunduğu takdirde Yayıncılar ilan kabul veya basımını reddetme hakkına sahiptirler. Müşteri daha önceki borcunu kapatmadan yeni yerleştirmek istediği ilan için ücret yatırmaya kalkarsa, yatırılan bu ücret vadesi dolmuş borç ücreti olarak algılanabilir ve yeni siparişler gerçekleşmez.

§6 Kişisel Bilgiler
1. Kişisel bilgilerin korunması Kanunu uyarınca - 29.08.1997 tarihli Dz. U. No 133, poz. 883 - kişisel bilgilerin verilmesi aynı zamanda bu bilgilerin düzenlenip ilanların yayınlanmasına ve ilan verenler veri bankasına ko