Reglement voor het plaatsen van advertenties
in de kranten: „Auto Market Truck” en „Giełda Samochodowa”,
evenals de portalen: Truck.pl, Truck-Expo.com en admoto.pl


„Auto Market Truck” en „Giełda Samochodowa” zijn kranten uitgegeven door het Acquisitie Agentschap Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, met de zetel op Garncarska Straat 21, 76-200 Słupsk (Polen), hierna het Agentschap genoemd.

De portalen Truck.pl, Truck-Expo.com en admoto.pl worden beheerd door admoto.pl BV met de zetel op Sienkiewicza Straat 5A, 76-200 Słupsk (Polen), geregistreerd in het Nationaal Gerechtsregister, afdeling ondernemers, onder het nummer 0000280828, bij de Districtsrechtbank te Gdańsk Północ, Sector handelsrecht KRS (het Gerechtsregister), met het gestorte maatschappelijke kapitaal ten hoogte van 50 000 PLN, hierna admoto.pl genoemd.

Het Agentschap en admoto.pl worden gezamelijk de Uitgevers genoemd.

§1. Algemene voorwaarden.
1. Dit reglement stelt de algemene voorwaarden vast betreffende het plaatsen van advertenties in de kranten „Auto Market Truck” en „Giełda Samochodowa”, de portalen Truck.pl, Truck-Expo.com en admoto.pl alsmede andere kranten en portalen van de Uitgevers.
2. Het plaatsen van advertenities geschiedt op basis van dit Reglement evenals vigerende rechtsbepalingen.

§2. De inhoud van de advertentie.
1. De inhoud en de vorm van de advertentie dienen te overeenkomen met de in Polen geldende rechtelijke en etische normen, krachtens artikel 36 van het Publicatierecht.
2. De inhoud en de vorm van de advertentie mogen niet tegenstrijdig zijn met het beleid en karakter van de portalen: Truck.pl, Truck-Expo.com en admoto.pl alsmede de kranten „Giełda Samochodowa” en "Auto Market Truck”.
3. De bij de advertentie gevoegde foto’s en video’s mogen geen tekst en beeldmerken (logo) van het bedrijf bevatten en dienen overeenkomstig de inhoud van de advertentie te zijn.
4. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie en verklaart hierbij dat de advertentie met de bestaande feitelijke en juridische toestand overeenstemt en dat de advertentie de rechten van derden en de bepalingen van dit Reglement niet schendt.
5. De Uitgevers dragen geen verantwoordelijkheid voor de handelingen van de adverteerder, in het bijzonder voor de echtheid, betrouwbaarheid en het naleven van de rechtelijke bepalingen bij het publiceren van hun advertenties.
6. In geval van de advertentie die de bepalingen van dit Reglement schendt, behouden de Uitgevers zich het recht voor om deze advertentie te verwijderen of de inhoud ervan te wijzigen.
7. De Uitgevers behouden zich het recht voor om de advertentie te weigeren of niet meer te publiceren zonder opgaaf van redenen.

§3. Technische voorwaarden.
1. De bij de advertentie gevoegde foto’s en video’s dienen aan de technische voorwaarden te voldoen (bestandstype, bestandsgrootte en resolutie) die moeten kloppen met het type en de manier van de publicatie.
2. De Uitgevers behouden zich het recht voor om de inhoud van de advertentie te wijzigen indien de velden van het formulier met verkeerde informatie zal worden ingevuld alsmede om – indien nodig – de advertentie in te korten wegens het maximaal toegestane aantal tekens per advertentie.
3. De inhoud van de advertenties bestemd voor kranten zal aan de publicatiestandaarden van een bepaalde uitgever worden aangepast.

§4. De termijn van de publicatie.
1. De advertentie voor publicatie in de krant zal in de eerste mogelijke termijn verschijnen volgens de sluitingstijden.
2. De advertentie bestemd voor publicatie op de portaal zal binnen 30 minuten vanaf de goedkeuring door de medewerkers van de portaal verschijnen.

§5. Prijzen van advertenties en betalingsmethodes.
1. Prijzen van advertenties en de manier van het markeren van advertenties worden vastgelegd op basis van het prijsoverzicht geldig op de dag van het plaatsen van de advertentie, tenzij de overeenkomst tussen de Adverteerder en het Agentschap of admoto.pl anders bepaalt.