Villkor för annonsinsättning i tidningarna
"Auto Market Truck” och ”Giełda Samochodowa"
samt portalerna Truck.pl, Truck-Expo.com och admoto.pl


Auto Market Truck” och „Giełda Samochodowa” är tidningarna som ges ut av Agentur Ackvisition Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, med säte pa Garncarska gatan 21, 76-200 Slupsk, nedan kallad Agentur.
Portalerna Truck.pl, Truck-Expo.com och admoto.pl drivs av admoto.pl, ett bolag med begränsat ansvar med säte pa Sienkiewicza allén 5A, 76-200 Slupsk, registrerad i Landets Domstolsregister, i handelsregister med handelsregisternummer 0000280828 av tingsrätten i Gdansk Nord VIII Ekonomiskavdelning KRS, med betald stamkapital pa 50 000 zł, nedan kallad admoto.pl.
Agentur och admoto.pl är nedan tillsammans kallade Utgivarna.


§ 1. Allmänna regler.

1.De här villkorna bestämmer regler för annonsinsättning i tidningarna ”Auto Market Truck” och ”Giełda Samochodowa”, portalerna Truck.pl, Truck-Expo.com och admoto.pl samt i andra tidningar och portaler som ges ut av Utgivarna.
2.Annonser kommer att sättas in med stöd av de här villkorna samt gällande lagstiftningar.

§ 2. Innehallet i annonsen.

1.Innehallet och formen av annonsen maste vara i enlighet med de rättsliga och etiska normer som är gällande i Polen, enligt Art. 36 av Presslagen.
2.Innehallet och formen av annonsen far inte sta i motsats till riktlinjen samt karaktären av portalernaTruck.pl, Truck-Expo.com och admoto.pl samt tidningarna ”Giełda Samochodowa” och ”Auto Market Truck”.
3.Foton och film bifogade till annonsen far inte innehalla texten, företagslogotypen (logo) och maste motsvara innehallet i annonsen.
4.Annonsören tar ansvar för innehallet i annonsen och meddelar att innehallet är i enlighet med faktiskt och rättsligt tillstand samt att det inte kränker tredje parts rättigheter och den här Förordningen.
5.Utgivarna tar inget ansvar för handlingar liggande pa annonsörens sida, i synnerhet för sanningsenlighet, palitlighet samt överensstämmelse med lagstiftningar av innehallen i annonserna som är publicerade av dem.
6.Ifall av annonsen som bryter mot bestämmelser av den här Förordningen, förbehaller sig Utgivarna rätten att ta bort annonsen eller att ändra innehallet.
7.Utgivarna förbehaller sig rätten att vägra mottagandet av beställning eller att avsta fran dess vidare publicering, utan att ange nagon anledning.

§ 3. Tekniska villkor.

1.Foton och filmer bifogade till annonser maste uppfylla tekniska krav (t.ex. format, filstorlek, upplösning) som motsvarar typen och formen av annonspublicering.
2.Utgivarna förbehaller sig rätten att ändra innehallet i annonsen ifall att formulärfält inte är ifyllda som avsett, och ocksa – ifall nödvändigt – att förkorta insänt innehall, med hänsyn till begränsningen av antal tecken i annonser.
3.Innehallet i annonsuppdragen till tidningar kommer att bli anpassad till standarder av givet förlag.

§ 4. Publiceringstidsfrist.

1.Annonsuppdraget till tryckning i tidningen kommer ut pa närmast möjliga tid enligt tidscheman för mottagande av annonser.
2.Annonsuppdraget till publicering i portalen kommer ut inom 30 minuter fran dess godkännande av portalservicen.

§ 5. Prislista och betalningssätt.

1.Priser för annonser och framhallningar är bestämda pa grund av prislistor som gäller vid tidpunkten da beställningen har lämnats in, savitt avtalet mellan Annonsören och Agentur eller admoto.pl inte bestämmer annat.
2.Utgivarna äger rätt att ändra priserna som finns i ovannämnda prislistor, när som helst, utan begränsningar.
3.Vid beställningar som tar hänsyn till rabatt betalar Utgivarna inte tillbaka belopp för outnyttjade emissioner, ifall annonsen aterkallas fran publicering.
4.Utgivarna förbehaller sig rätten att vägra mottagandet av beställning eller att avsta fran dess vidare publicering, om kunden äger förfallen skuld för tidigare beställningar. Ifall kunden har erlagt avgift för innevarande uppdrag, utan att h