תקנות פרסומו המודעות
בעיתונים "Auto Market Truck" ו "Giełda Samochodowa"
ועל הפורטלים Truck.pl, Truck-Expo.com ו admoto.pl

"Auto Market Truck" ו "Giełda Samochodowa" הנם עיתונים שמוצאים לאור על ידי Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, הממוקם ב:
ul. Garncarska 21 , 76-200 Slupsk, להלן נקרא הסוכנות.
פורטלים T Truck-Expo.com.pl, .ו admoto.pl admoto.pl מוחזקים על ידי החברה בע"מ הממוקם ב:
Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, רשומה ברשם החברות הפולני בבית המשפט האזורי בגדנסק- צפון מחלקה שמונית הכלכלית (Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy) תחת מספר חברה: 0000280828 : הון החברה: 50 000 זלוטי: להלן נקרא admoto.pl.
Agencja ו admoto.pl להלן נקראים המוציאים לאור.
§1 התנאים הכלליים
1.
התקנון הזה קובע תנאים כלליים לפרסום מודעות בעיתונים"Auto Market Truck" וב- "Giełda Samochodowa" בפורטלים Truck-Expo.pl, Expo.com ו admoto.pl ועיתונים אחרים ופורטלים שמוצאו על ידי המוציאים לאור.
2.
הפרסום של מודעות נעשה על סמך התקנון הזה ועל פי החוק החל.
§2 תנאי פרסום המודעות
1.
התוכן והצורה של המודעה חייבים להיות בהתאם לתקנים משפטיים ואתיים רשמיים בפולין, מוגדר בסעיף 36 לחוק העיתונות.

התוכן והצורה של המודעה אינם יכולים לעבור על הקוד האתי ועל האופי של הפורטלים Truck.pl, Truck-Expo.com ו admoto.pl וגם של העיתונים "Giełda Samochodowa" ו "Auto Market Truck".
3.
תמונות וסרט שהוספו למודעה אינם יכולים להכיל טקסט, סמלים מסחריים (לוגו) של החברה וחייבים להתאים לתוכן המודעה.
4.
המפרסם הנו אחראי על התוכן של המודעה, ומצהיר כי התוכן עולה בקנה אחד עם העובדות המשפטיות ואינו פוגע בזכויותיהם של צדדים שלישיים, וכן בתקנון זו.
5.
המו"ל אינם אחראים על המעשים המיוחסים למפרסם, במיוחד על הדיוק, אמינות ותאימות לחוקים של תוכן שפורסם שלהם.
6.
במקרה של המודעה הפוגעת בתקנות אלה המוציאים לאור שומרים לעצמם את הזכות להסיר או לשנות את תוכנה.
7.
המוציאים לאור שומרים לעצמם את הזכות לסרב למודעה, או לפרסומה יותר מכל סיבה שהיא.
§3 דרישות טכניות
1.
תמונות וקטעי סרטים מוצמדים למודעות חייבים לעמוד בדרישות הטכניות (סוג של פורמט, גודל קובץ, רזולוציה) המתאימים לסוג ואופן הפרסום המודעה.
2.
המוציאים לאור שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תוכן המודעה במקרה ששדות הטופס לא הושלמו כפי שנועדו, ו - במידת הצורך - לצמצם את התוכן הנטען, עקב הגבלה של מספר התווים במודעות.

תוכן המודעות שהוזמנו בעיתונים יהיה בקו אחד עם הסטנדרטים של בתי הוצאה.
§4 תאריך פרסום
1.
המודעה שהוזמנה לפרסום בעיתון תפורסם בהקדם האפשרי בהתאם ללוח הזמנים של הקבלת פרסומות.
2.
המודעה שהוזמנה לפרסום בפורטל תשוחרר בזמן עד 30 דקות לאחר קבלתה על ידי צוות השירות בפורטל.
§5 לוח המחירים של המודעות וצורות התשלום
1.
מחירים עבור מודעות והדגשות נקבעים על בסיס מחירונים בתוקף לים עשיית ההזמנה, אלא אם החוזה בין המפרסם לבין סוכנות או לבין admoto.pl אחר.
2.
למוציאים לאור יש את הזכות לשנות את מחירי המחירונים הנזכרים לעיל, בכל עת, ללא הגבלות.
3.
אם ההנחה כבר נכללה בהזמנה מוציאים לאור לא מחזירים כסף עבור מינוים לא משומשים במקרה שפרסום המודעה נעצר הוסר.
4.
המוציאים לאור שומרים לעצמם את הזכות לסרב לקבל את המודעה או לפרסם אותה הלה, אם ללקוח יש החובות המיושנים עבור ההזמנות הקודמות.
אם הלקוח שלם עבור ההזמנה הנוכחית, אך אינו מסדיר את החוב הקיים על חשבונו, את היתרה לתשלום תופקד כתשלום על הזמנה שזמן פירעונה עבר, וההזמנות החדשות לא יבצע.
§6 נתונים אישיים
1.
מסירת מידע אישי בהתאם לחוק הגנת נתונים אישיים מוגדר ב:
29.08.1997, Dz.
U. Nr 133, poz. 883.) פנקס חוקים מהיום 29.08.1997, מס 133, פרט 883, היא הסכם לעיבוד ולשימוש בנתונים על מנת להגיש את ההצעות והסכם לפרסומם באתר.
2.
למפרסם יש את הזכות לבדוק, לתקן, להסיר או לבדוק את הנתונים האישיים שלו ובהתאם לחוק על השירות אלקטרוניים מוגדר ב:
18.07.2002, Dz.
פנקס חוקים מהיום 18.07.2002 ,מס 144, פרט 1204, U. Nr 144, poz. 1204.
3.
המפרסם מסכים לקבל הצעות וכל מיני מידע שנשלחו על ידי המוציאים לאור לכתובת דוא"ל, באמצעות טלפון, פקס או דואר.
§7 תלונות
1.
המפרסם חייב לדווח על תלונות לגבי מודעות למספר הטלפון 0 59 84 10 550 או בדואר אלקטרוני ל reklamacje@ct.com.pl, לא יאוחר בתוך שני ימי עבודה ממועד ההנפקה הראשונה.
2.
חריגת תאריך להגשת תלונה תאבד את זכותך לפיצוי.
3.
התלונה צריכה להצביע על ליקויים המודעה פורסמה.
4.
הערכת הנושא והצידוק של התלונה