Pravilnik stavljanja oglasa u novinama „Auto Market Truck” i „Giełda Samochodowa”
te portalima Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl


„Auto Market Truck” i „Giełda Samochodowa” su novine koje izdaje Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, sa sjedištem u Słupsku ul. Garncarska 21, 76-200, u daljem tekstu „Agencja”.
Portali Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl vodi admoto.pl društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Słupsku al. Sienkiewicza 5A, 76-200 upisano u Nacionalni sudski registar koji vodi Okružni sud za Gdańsk Północ, 8. Trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem KRS 0000280828. Temeljni kapital iznosi 50 000 zł i uplaćen je u cijelosti, NIP 677 - 00 - 65 - 406, u daljem tekstu „admoto.pl”.
Agencja i admoto.pl u daljem tekstu „Izdavači”.

§ 1. Opća pravila.

1. Ovim pravilnikom uređuje se pravila stavljanja oglasa u novinama „Auto Market Truck” i „Giełda Samochodowa”, na portalima Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl te u drugim novinama i portalima koje izdaju Izdavači.
2. Stavljanje oglasa vrši se na osnovu pravila i uslova korišćenja navedenih u ovom pravilniku, kao i svih važećih i primenjivih zakona

§ 2. Sadržaj oglasa.

1. Sadržaj i oblik oglasa moraju odgovarati zakonsko–etičkim pravilima u Poljskoj, temeljem članka 36. Zakona o štampi.
2. Sadržaj i oblik oglasa ne mogu biti u suprotnosti s programskom linijom te karakterom portala Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl te novina „Giełda Samochodowa” i „Auto Market Truck”.
3. Slike i film uz oglas ne mogu sadržavati teksta, loga firme i moraju odgovarati sadržaju oglasa.
4. Oglašivač je odgovoran za sadržaj oglasa i potvrđuje, da je on u skladu sa faktičkim i pravnim stanjem, kao i da oglas ne krši prava trećih lica i odluke ovog Pravilnika.
5. Izdavači nisu odgovorni za djelovanje Oglašivača, posebno za istinitost, savesnost te saglasnost sa zakonom sadržaja koji objavljaju.
6. U slučaju kada oglas krši odluke ovog Pravilnika Izdavači zadržavaju pravo ukloniti ili izmijeniti njegov sadržaj.
7. Izdavači zadržavaju pravo da odbiju oglase ili objavu bez iznošenja obrazloženja


§ 3 Tehnički zahtjevi.

1. Slike i filmovi uključeni uz oglase moraju ispunjavati tehničke zahtjeve (format, veličina datoteke, rezolucija) pogodne za vrstu i način objavljivanja oglasa.
2. Izdavači zadržavaju pravo promijeniti sadržaj oglasa ako polja u obrazcu nisu ispunjene sukladno s njihovom namjenom, također - ako je to potrebno – skratiti poslat sadržaj, zbog ograničenja broja znakova u oglasima.
3. Sadržaj oglasa naredenih za novine bit će usklađen sa njihovim standardima.

§ 4 Rok objave.

1. Oglas koji je naručen za štampanje u novinama pojavit će se u najkraćem mogućem roku prema rasporedu primanja oglasa.
2. Oglas koji je naručen za objavu u portalu pojavit će se za 30 minuta od trenutka kada servis portala bude ga prihvatio.

§ 5 Cjenik oglasa i način plaćanja.

1. Cijene za oglase i izdvajanja određuje se prema cjeniku, koji valja na dan predavanja narudžbe, ukoliko sporazum između oglašivača i Agencije admoto.pl nije određen drugačije.
2. Izdavači zadržavaju pravo promjeniti cijene sadržane u spomenutim gore cjenicima, u bilo koje vrijeme, bez ograničenja.
3. U slučaju kada narudžba sa popustom je povučena, Izdavači ne vraćaju iznose za neiskorišćene emisije.
4. Izdavači zadržavaju pravo odbiti oglase ili objavu, ako klijent ima dugove za predhodne naloge. Ako klijent bude platio naknadu za tekući nalog, ali ne rješava se duga već postojećeg na njihovom računu, režija može biti uknjižena kao predhodna potraživanja, a novi nalozi ne budu realizirani.

§ 6. Osobni podaci.

1. Predanje osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka iz dana 29.08.1997., („Narodne Novine” RP, br. 133/883) podrazumjeva suglasnost s korištenjem i obradom osobnih podataka za predstavu ponuda te njihovo uključenje u bazu podataka Izdavača.
2. Oglašivač ima pravo za pristup, ispravak, uklanjanje i kontrolu njegovih osobnih po