Κανονισμός παράθεσης αγγελιών στο περιοδικό "Auto Market Truck" (αγορά φορτηγών), και "Αγορά αυτοκινήτου" καθώς επίσης στα διαδικτυακά πόρταλ Truck.pl, Truck-Expo.com και admoto.pl


Το "Auto Market Truck" (αγορά φορτηγών) και η "Αγορά αυτοκινήτου" είναι περιοδικά που εκδίδονται από το Πρακτορείο Πωλήσεων Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, με έδρα στην οδό Garncarskiej 21, 76-200 Słupsk, στο εξής αναφερόμενο ώς "πρακτορείο".

Τα πόρταλ Truck.pl και Truck-Expo.com είναι υπό την διαχείρηση του admoto.pl κοινοπραξίας περιορισμένης ευθύνης, με έδρα στην λεωφόρο Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, εγγεγραμένη στο κρατικό δικαστικό αρχείο, στον κατάλογο επιχειρηματιών, με αύξοντα αριθμό 0000280828, από το περιφερειακό δικαστήριο του Γκντάνσκ Βορράς, VIII οικονομικό τμήμα ΚΔΑ, κάτοχος πληρωθέντος εγγυητικού κεφαλαίου της τάξεως των 50.000 ζλότυ, στο εξής αναφερόμενη ώς admoto.pl.

Το πρακτορείο και το admoto.pl στο εξής αναφέρονται ώς εκδότες.


§1 Γενικοί κανόνες
1. Ο παρακάτω κανονισμός καθορίζει κανόνες παράθεσης αγγελιών στα περιοδικά "Auto Market Truck" (αγορά φορτηγών) και "Αγορά αυτοκινήτου", στα πόρταλ Truck.pl, Truck-Expo.com και admoto.pl καθώς και άλλα περιοδικά και πόρταλ εκδοθέντα από τους εκδότες.
2. Η παράθεση αγγελιών βασίζεται στον παρακάτω κανονισμό καθώς την ισχύουσα νομοθεσία.


§2 Κανόνες παράθεσης αγγελιών
1. Το περιεχόμενο και η μορφή των αγγελιών πρέπει να συμμορφώνονται με τα νομικά και ηθικά πρότυπα που ισχύουν στην Πολωνία, σύμφωνα με το άρθρ.36 του νόμου περί τύπου.
2. Το περιεχόμενο και η μορφή των αγγελιών δεν μπορούν να είναι ασυμβίβαστες με την προγραμματική γραμμή καθώς και τον χαρακτήρα των πόρταλ
Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl καθώς και των περιοδικών "Αγορά αυτοκινήτου" i "Auto Market Truck" (αγορά φορτηγών).
3. Φωτογραφίες και βίντεο που περιέχονται στις αγγελίες, δεν μπορεί να περιέχουν κείμενο, λογότυπα εταιρειών και πρέπει να έχουν περιεχόμενο σύμφωνο με την αγγελία.
4. Ο αγγελιοδότης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της αγγελίας, δηλώνει πως είναι πραγματική και σύμφωνη με τον νόμο, καθώς και ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και του παρόντος κανονισμού.
5. Οι εκδότες δεν ευθύνονται για ενέργειες απο την πλευρά του αγγελιοδότη, ιδίως για την ακεραιότητα, την ακρίβεια και την συμφωνία με την νομοθεσία για τα εκδοθέντα κείμενά από αυτούς.
6. Σε περίπτωση που αγγελία παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό, οι εκδότες διατηρούν το δικαίωμα να την αφαιρέσουν ή να αλλάξουν το περιεχόμενό της.
7. Οι εκδότες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την παραλαβή της αγγελίας ή την διατήρηση της έκδοσής της, χωρίς την υποχρέωσή τους σε εξηγήσεις.


§3 Τεχνικές απαιτήσεις
1. Φωτογραφίες και βίντεο συννημένα στις αγγελίες, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις (τύπος φορμά, μέγεθος αρχείου, ανάλυση κουκίδων) κατάλληλες για τον τύπο και τρόπο έκδοσης των αγγελιών.
2. Οι εκδότες διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής του κειμένου στο περιεχόμενο της αγγελίας, σε περίπτωση που τα πεδία του ερωτηματολογίου δεν θα είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τον προκαθορισμό τους, καθώς και - εφόσον απαιτηθεί - να μειώσουν το μέγεθος του παραληφθέντος κειμένου, λόγω του περιορισμού ποσότητας συμβόλων στις αγγελίες.
3. Το περιεχόμενο αγγελιών παραγγελθέντων στα περιοδικά, θα προσαρμόζεται στα πρότυπα του εκδοτικού οίκου.


§4 Χρόνος δημοσίευσης
1. Οι παραγγελθείσα αγγελία για εκτύπωση στο περιοδικό, θα δημοσιευθεί στο πλησιέστερο δυνατό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το οργανόγραμμα παραλαβής αγγελιών.
2. Αγγελίες παραγγελθείσες για δημοσίευση στο πόρταλ θα εμφανίζονται σε χρονικό διάστημα έως 30 λεπτά της ώρας, από την αποδοχή τους από τις υπηρεσίες του πόρταλ.
3. Σε παραγγελίες με έκπτωση, σε περίπτωση απόσυρσής τους, οι εκδότες δεν επιστρέφουν αξία των αχρησιμοποίητων εμφανίσεων.
4. Οι εκδότες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν παραλαβή αγγελίας, ή την συνέχιση της δημοσίευσής της εάν ο πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές για προηγούμενες αναθέσεις. Σε περίπτωση που ο πελάτη