Regulamentul de postare al anunţurilor
în revistele "Auto Market Truck" (Piaţa Auto) şi "Giełda Samochodowa" (Bursa Autoturismelor),
şi pe portalurile Truck.pl, Truck-Expo.com şi admoto.pl


"Auto Market Truck" (Piaţa Auto) şi "Giełda Samochodowa" (Bursa Autoturismelor) sînt reviste publicate de grupul de publicitate al Agenţiei de Achiziţii Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, cu sediul în Słupsk, strada Garncarskiej, numărul 21, cod 76-200, denumită în continuare Agenţia.

Portalurile Truck.pl, Truck-Expo.com şi admoto.pl sînt deţinute de către admoto.pl, o societate cu răspundere limitată, cu sediul central pe Aleea Sienkiewicz numărul 5A, Słupsk, cod 76-200, înregistrată în Registrul Naţional al Comerţului sub numărul 0000280828, şi la Tribunalul Districtual de Nord VIII din Gdańsk, Direcţia Economică, cu un capitalul social vărsat de 50,000 de zloţi, denumită în continuare admoto.pl.

Agenţia şi admoto.pl sînt împreună denumite în continuare Editori.

§1 Principii generale
1. Prezentul regulament stabileşte normele pentru publicarea de anunţuri în revistele "Auto Market Truck" (Piaţa Auto) şi "Giełda Samochodowa" (Bursa Autoturismelor), şi pe portalurile Truck.pl, Truck-Expo.com şi admoto.pl, sau în alte reviste şi portaluri emise de Editori.
2. Publicarea de anunţuri se face pe baza regulilor de mai jos şi a legislaţiei în vigoare.

§2 Regulament de postare al anunţurilor
1. Conţinutul şi forma anunţurilor trebuie să fie în conformitate cu standardele legale şi etice în vigoare în Polonia, în conformitate cu articolul 36 din Drepturile de presă.
2. Conţinutul şi forma anunţurilor nu trebuie să fie incompatibilă cu natura software-ului folosit de site-urile Truck.pl, Truck-Expo.com şi admoto.pl, şi de revistele "Giełda Samochodowa" (Bursa Autoturismelor) şi "Auto Market Truck" (Piaţa Auto).
3. Imaginile sau fişierele video adăugate la anunţurile postate nu pot conţine textul sau logo-ul de afaceri al firmei postatoare de anunţ, şi trebuie să respecte conţinutul anunţului.
4. Persoana care postează anunţul este responsabilă pentru conţinutul anunţului, şi trebuie să declare că anunţul este în concordanţă cu realitatea juridică şi că nu încalcă drepturile unor terţe părţi, sau drepturile acestui regulament.
5. Editorii nu sînt responsabili pentru acţiunile persoanelor care publică anunţuri, în special pentru acurateţea, corectitudinea şi conformitatea cu legislaţia din conţinutul anunţurilor publicate.
6. În cazul încălcării acestor reguli, Editorii îşi rezervă dreptul de a elimina anunţul sau de a modifica conţinutul anunţului.
7. Editorii îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea de anunţuri care încalcă regulamentul, fără a anunţa motivul deciziei de refuz.

§3 Cerinţe tehnice
1. Fotografiile şi înregistrările video incluse în anunţuri trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice (tip de format, mărime fişier, rezoluţie) adecvate pentru tipul şi modalităţile de publicare.
2. Editorii îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul anunţului în cazul în care cîmpurile anunţului nu sînt completate în conformitate cu regulile, şi - dacă este necesar - de a reduce conţinutul anunţului, în cazul în care este prea încărcat.
3. Anunţurile vor fi automat ordonate şi aranjate în conformitate cu regulile şi standardele folosite de către edituri.

§4 Data publicării
1. Anunţurile destinate revistelor vor fi publicate cît mai curînd posibil, în conformitate cu programul de primire al anunţurilor.
2. Anunţurile destinate portalelor vor fi publicate în timp de 30 de minute, după acceptarea acestora de către coordinatorul portalelor.

§5 Preţurile anunţurilor şi modalităţile de plată
1. Preţurile pentru publicarea anunţurilor sînt determinate pe baza listelor de preţuri în vigoare la data postării anunţului, cu excepţia cazului în care contractul încheiat între persoana care doreşte să posteze anunţul şi Agenţia sau admoto.pl stipulează alte reguli.
2. Editorii au dreptul de a schimba preţurile cuprinse