Skelbimų talpinimo laikraščiuose "Auto Market Truck", "Automobilių Diržas" ir interneto portaluose Truck.pl, Truck-Expo.com ir admoto.pl taisyklės

Laikraščių "Auto Market Truck" ir "Automobilių Diržas" leidėjas yra Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, su būstine Garncarska gatvėje 21, 76-200 Słupsk, Lenkija, ir toliau vadinama Agentūra.

Portalai Truck.pl, Truck-Expo.com ir admoto.pl yra valdomi UAB admoto.pl su būstine adresu : al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, Lenkijoje, įmonės kodas 0000280828 yra suteiktas Pietinio Gdansko Rajono Teismo VIII Ūkio skyrius KRS, su įstatiniu kapitalu 50 000 PLN, ir toliau vadinamu admoto.pl

Agentūra ir admoto.pl toliau vadinami Leidėjais.

§1 Bendrosios nuostatos

1.Šios taisyklės apibrėžia skelbmų talpinimo laikraščiuose ir portaluose, o taip pat ir kituose laikraščiuose ir portaluose leidžiamuose Leidėjų.
2.Skelbimų talpinimas yra reglamentuojamas šiomis taisyklėmis ir galiojančiomis teisinėmis normomis.

§2 Skelbimų talpinimo taisyklės

1.Skelbimo tekstas ir forma turi atitikti galiojančias teisines ir etines normas Lenkijoje, pagal Lenkijos Spaudos įstatymo 36 straipsnį.
2.Skelbimo tekstas ir forma turi atitikti portalų Truck.pl, Truck-Expo.com ir admoto.pl, o taip pat ir laikraščių "Automobilių diržas" ir "Auto Market Truck" pobūdį.
3.Nuotraukose ir vaizdo įrašuose talpinamuose kartu su skelbimu turi nebūti nei įmonės pavadinimo nei įmonės logotipų (logo) informacija turi būti susijusi su skelbimo turiniu.
4. Skelbimo užsakovas atsako už skebimo turinį ir tvirtina, kad jis atitinka teisinę ir faktinę situacija bei nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir šitų Taisyklių.
5. Leidėjai neatsako už užsakovo veiksmus, ypač už tikslumą, sąžiningumą bei už skelbimų turinio atitikimą įstatymams .
6. Skelbimo pažeidžiančio šitas Taisykes atvėju Leidėjai turi teisę pašalinti skelbimą arba pakeisti jo turinį
7.Leidėjai pasilieka teisę atsisakyti priimti skelbimą arba toliau jį publikuoti be priežasties paaiškinimo.

§3Techniniai Reikalavimai

§ 3 1. Nuotraukos ir filmai talpinami kartu su skelbimais turi atitikti techninius reikalavimus (formato tipą, failo dydį, rezoliuciją) keliamus skelbimo talpinimo rūšiai ir būdui
2. Leidėjai pasilieka teisę keisti pranešimo turinį, jeigu anketos laukai nebuvo tinkamai užpildyti ir - prireikus - sumažinti turinį , dėl ženklų skaičiaus ribojimo.
3. Skelbimų laikraščiams turinys bus derinamas su leidyklos standartais.

§ 4 Patalpinimo data

1. Skelbimas užsakytas spausdinti laikraštyje bus spausdinamas artimiausiame leidime pagal skelbimų priėmimo grafiką
2. Skelbimas užsakytas paskelbti portale pasirodys per 30 minučių nuo užsakymo priėmimo.

§ 5 Skelbimų kainoraštis ir mokėjimo būdai

1.Kainos už skelbimus ir paryškinimus yra nustatomos užsakymo dieną galiojantį kainoraštį, išskyrus atvejus, kai sutartyje tarp Skelbimo užsakovo ir Agentūros arba admoto.pl yra nurodyta kitaip.
2.Leidėjai turi teisę pakeisti kainas, esančias minėtame kainoraštyje bet kuriuo metu ir be jokių apribojimų
3. Leidėjai negrąžins pinigų už nepasirodžiusius skelbimus, jeigu juos užsakant buvo pritaikyta nuolaida
4. Leidėjai pasilieka teisę atsisakyti priimti arba toliau publikuoti skelbimą, jei Skelbimo užsakovas yra skolingas už ankstesnius užsakymus. Jei klientas atsiskaito už galiojančią sutartį, bet nera atsiskaięs už ankstesnius užsakymus, mokėjimas gali būti apskaitomas kaip negrąžinta gautina suma, o nauji užsakymai negali būti vykdomi.

§6 Duomenų naudojimo tvarka

1. Asmens duomenų pateikimas pagal Lenijos Asmens duomenų apsaugos įstatymą 1997.08.29 Nr. 133, poz. 883 yra tolygus sutikimui jų naudojimui, siekiant teikti pasiūlymus, ir juos talpinti Leidėjų duomenų bazėje
2.Skelbimo užsakovas turi teisę tikrinti, taisyti, šalinti ir kontroliuoti savo asmens duomenis pagal Lenkijos Direktyvos dėl elektroninės paslaugos 2002/07/18, Nr 144, poz. 1204.
3. Skelbimo užsakovas sutinka gauti pasiūlymus ir visų rūšių informaciją siunčia