Reglement for å sette inn annonser i avisene
"Auto Market Truck" og "Giełda Samochodowa" ["Bilbørsen"] samt portaler Truck.pl, Truck-Expo.com og admoto.pl


"Auto Market Truck" og "Giełda Samochodowa" ["Bilbørsen"] er aviser utgitt av Agencja Akwizycji [Akvisisjons Byrået] Commercial Travellers Przemyslaw P. Kowalski, som ligger i ul. Garncarska 21, 76-200 Slupsk, heretter kalt Agencja.

Portalene Truck.pl, Truck-Expo.com og admoto.pl eies av aksjeselskapet admoto.pl med hovedkontor i al.Sienkiewicza 5A, 76-200 Slupsk, registert i NasjonalDomstolens Registrer (KRS) i foretak registrert under nr 0000280828 av Tingdomstolen i Gdansk Polnoc [Nord] VIII Økonomisk Avdeling av KRS, som har betalt aksjekapital på 50.000 PLN, heretter kalt admoto.pl.