Pravilnik stavljanja oglasa u novinama „Auto Market Truck” i „Giełda Samochodowa”
te portalima Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl


„Auto Market Truck” i „Giełda Samochodowa” su novine koje izdaje Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, sa sjedištem u Słupsku ul. Garncarska 21, 76-200, u daljem tekstu „Agencja”.
Portali Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl vodi admoto.pl društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Słupsku al. Sienkiewicza 5A, 76-200 upisano u Nacionalni sudski registar koji vodi Okružni sud za Gdańsk Północ, 8. Trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem KRS 0000280828. Temeljni kapital iznosi 50 000 zł i uplaćen je u cijelosti, NIP 677 - 00 - 65 - 406, u daljem tekstu „admoto.pl”.
Agencja i admoto.pl u daljem tekstu „Izdavači”.

§ 1. Opće odredbe.

1. Ovim pravilnikom uređuje se pravila stavljanja oglasa u novinama „Auto Market Truck” i „Giełda Samochodowa”, na portalima Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl te u drugim novinama i portalima koje izdaju Izdavači.
2. Stavljanje oglasa mora biti sukladno s ovim Pravilnikom i obvezujućim zakonom.

§ 2. Sadržaj oglasa.

1. Sadržaj i oblik oglasa moraju odgovarati zakonsko–etičkim pravilima u Poljskoj, temeljem članka 36. Zakona o Tisku.
2. Sadržaj i oblik oglasa ne mogu biti u suprotnosti s programskom linijom te karakterom portala Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl te novina „Giełda Samochodowa” i „Auto Market Truck”.
3. Slike i film uz oglas ne mogu sadržavati teksta, loga firme i moraju odgovarati sadržaju oglasa.
4. Oglašivač odgovara za sadržaj oglasa i potvrđuje, da odgovara on istinitom i zakonskom stanju te ne povređuje prava trećih strana i ovog Pravilnika.
5. Izdavači nisu odgovorni za djelovanje Oglašivača, posebno za točnost, pouzdanost i usklađenost sa zakonom sadržaja koji objavljaju.
6. U slučaju kada oglas povređuje odluke ovog Pravilnika Izdavači zadržavaju pravo ukloniti ili izmijeniti sadržaj.
7. Izdavači zadržavaju pravo odbiti oglase ili objavu bez davanja obrazloženja


§ 3 Tehnički zahtjevi.

1. Slike i filmovi uključeni uz oglase moraju ispuniti tehničke zahtjeve (format, veličina datoteke, rezolucija) pogodne za vrstu i način objavljivanja oglasa.
2. Izdavači zadržavaju pravo promijeniti sadržaj oglasa ako polja u obrazcu nisu ispunjene sukladno s njihovom namjenom, također - ako je to potrebno – skratiti poslan sadržaj, zbog ograničenja broja znakova u oglasima.
3. Sadržaj oglasa naredenih za novine bit će usklađen sa njihovim standardima.

§ 4 Rok objave.

1. Oglas koji je naručen za tisak u novinama pojavit će se u najkraćem mogućem roku prema rasporedu primanja oglasa.
2. Oglas koji je naručen za objavu u portalu pojavit će se za 30 minuta od trenutka kada servis portala bude ga prihvatio.

§ 5 Cijenik oglasa i način plaćanja.

1. Cijene za oglase i istaknutosti određuje se prema cjeniku, koji valja u danu kad je naređena narudžba, ukoliko sporazum između oglašivača i Agencije admoto.pl nije određen drugačije.
2. Izdavači zadržavaju pravo promjeniti cijene sadržane u spomenutim gore cjenicima, u bilo koje vrijeme, bez ograničenja.
3. U slučaju kada narudžba sa popustom je povučena, izdavači ne vraćaju režiju za neiskorišćene emisije.
4. Izdavači zadržavaju pravo odbiti oglase ili objavu, ako klijent ima dugove za predhodne naloge. Ako klijent bude platio naknadu za tekući nalog, ali ne rješava se duga već postojećeg na njihovom računu, režija može biti proknjižena kao predhodna potraživanja, a novi nalozi ne budu realizirani.

§ 6. Osobni podaci.

1. Predanje osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka iz dana 29.08.1997., („Narodne Novine” RP, br. 133/883) podrazumjeva suglasnost s korištenjem i obradom osobnih podataka za predstavu ponuda te njihovo uključenje u bazu podataka Izdavača.
2. Oglašivač ima pravo za pristup, ispravak, uklanjanje i kontrolu njegovih osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o elektron