Kuulutuste panemine „Auto Market Truck” ja „Giełda Samochodowa” ajalehte ning Truck.pl, Truck-Expo.com ja admoto.pl portaali

„Auto Market Truck” ja „Giełda Samochodowa” on Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski (edaspidi Agencja) ettevotte poolt väljaantud ajalehed, mille asukohaks on ul. Garncarska 21, 76-200 Słupsk.
Truck.pl, Truck-Expo.com ja admoto.pl veebikeskkonda arendab ja haldab piiratud vastutusega ühing admoto.pl (edaspidi admoto.pl) asukohaga al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, registreeritud „Krajowy Rejestr Sądowy” keskäriregistris 0000280828 numbri alt Maakohtu Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS poolt, osakapitaliga 50 000 PLN.
Agencja ja admoto.pl nimetatakse edaspidi Kirjastajateks.


§1. Üldpohimotted
1.Käesolevad eeskirjad käsitlevad kuulutuste panemise pohimotteid ajalehte „Auto Market Truck” ja „Giełda Samochodowa”, portaali Truck.pl, Truck-Expo.com ja admoto.pl ning samuti Kirjastajate poolt väljaantud muudele ajalehtedele ja portaalidele.
2.Kuulutuste panemine kord toimib vastavalt käesolevatele eeskirjadele ja oigusnormidele.

§2. Kuulutuse sisu
1.Kuulutuse sisu ja vorm peavad vastama Poolas kehtestatud oiguslikele ja eetilistele normidele, vastavalt Ajakirjandusseaduse (Prawo prasowe) artiklile 36.
2.Kuulutuse sisu ja vorm ei tohi olla vastuolus portaali Truck.pl, Truck-Expo.com ja admoto.pl ning ajalehte „Giełda Samochodowa” ja „Auto Market Truck” programmipoliitikaga ja iseloomuga.
3.Kuulutusele lisatud pildid ja video ei tohi sisaldada teksti, firma logotüüpi (logot) ning peavad vastama kuulutuse sisule.
4.Kuulutaja vastutab kuulutuse sisu eest ja teatab, et sisu vastab faktilisele ja oiguslikule olukorrale ning et ei riku kolmandate isikute oigusi ja käesolevaid eeskirju.
5.Kirjastajad ei vastuta Kuulutaja tegude eest, eriti nende poolt avaldatud kuulutuse sisu oigsuse, aususe ning seaduse eeskirjadele vastavuse eest.
6.Käesolevaid eeskirju rikkuva kuulutuse puhul jätab Kirjastaja endale oiguse kuulutuse kustutamiseks voi selle sisu muutmiseks.
7.Kirjastajad jätavad endale oiguse kuulutuse mittevastuvotmiseks voi selle edaspidiseks mitteavaldamiseks ilma pohjust andmata.

§3. Tehnilised nouded
1.Kuulutusele lisatud pildid ja video peavad täitma tehnilised nouded (formaat, faili suurus, pikselite arv) vastavuses kuulutuse liigiga ja selle avaldamise viisiga.
2.Kirjastajad jätavad endale oiguse kuulutuse sisu muutmiseks juhul, kui formulaari väljad on täidetud valesti, samuti – kui on vaja – saadetud kuulutuse sisu loikamiseks sümbolite luubatud arvu piirangu ületamise pärast.
3.Ajalehes avaldamiseks saadetud kuulutuse sisu kohaldatakse vastavalt kirjastuse standartidele.

§4. Avaldamise tähtaeg
1.Ajalehes avaldamiseks saadetud kuulutus ilmub ajalehes voimalikult lähimal ajal vastavalt avalduste vastuvotmise ajakavale.
2.Portaalis avaldamiseks saadetud kuulutus ilmub 30 minuti jooksul pärast selle vastuvotmist portaali teenindajate poolt.

§5. Kuulutuste hinnakiri ja maksmisviis
1.Hinnad kuulutuse ja selle eristamise eest määratakse tellimuse taotlemise kuupäeva hinnakirja alusel, kui nad ei ole määratud teisiti Kuulutaja ja Agencja voi admoto.pl vahel.
2.Kirjastajad jätavad endale oiguse hinna muutmiseks hinnakirjas mistahes ajal ja piiranguta.
3.Kirjastajad ei tagasta raha allahindlusega tellimuste eest ja kasutamata väljaannete eest, kui kuulutus on tühistatud.
4.Kirjastajad jätavad endale oiguse kuulutuse mittevastuvotmiseks voi selle edaspidiseks mitteavaldamiseks, kui kliendil on volad eelmiste tellimuste eest. Juhul, kui klient maksab jooksva tellimuse eest, aga pole veel maksnud eelmiseid volgu kinni, siis see summa peetakse vola maksmisena, ning uus tellimus jääb täitmata.

§6. Isikuandmed
1.Podanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczeni