Hirdetés felhelyezés szabályzata
az "Auto Market Truck" és a "Giełda Samochodowa" újságokban,
valamint a Truck.pl, Truck-Expo.com és admoto.pl portálokon


Az "Auto Market Truck" és a "Giełda Samochodowa" újságok kiadója a Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski Akvizíciós Ügynökség, székhelye ul. Garncarska 21, 76-200 Słupsk, továbbiakban Ügynökség.

A Truck.pl, Truck-Expo.com és admoto.pl portálokat az admoto.pl korlátolt felelősségű társaság vezeti, székhelye al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, amelyet a Gdańsk Północ Kerületi Bíróság VIII Gazdasági Osztálya 0000280828 KRS számmal jegyzett be az Országos Cégbíróság cégjegyzékébe, befizetett alaptőkéje 50 000 zł, továbbiakban admoto.pl.

Az Ügynökség és az admoto.pl a továbbiakban mint Kiadó szerepel.

§1 Általános szabályok
1. Az alábbi szabályzat a hirdetések felhelyezését határozza meg az "Auto Market Truck" és a "Giełda Samochodowa" újságokban, a Truck.pl, Truck-Expo.com és az admoto.pl portálokon, valamint a Kiadó által kiadott egyéb újságokban és portálokon.
2. A hirdetések felhelyezése az alábbi szabályzat és az érvényben lévő jogszabályok szerint történik.

§2 Hirdetések felhelyezésének a szabályai
1. A hirdetés tartalmának és formájának a Sajtótörvény 36. cikke alapján meg kell felelnie a Lengyelországban érvényes jogi-etikai normáknak.
2. A hirdetés tartalma és formája nem ellenkezhet a Truck.pl, Truck-Expo.com és az admoto.pl portálok, valamint a "Giełda Samochodowa" és az "Auto Market Truck" újságok programvonalával és jellegével.
3. A hirdetéshez mellékelt fényképek és filmek nem tartalmazhatnak szöveget, céges (logót, és egyezniük kell a hirdetés tartalmával.
4. A hirdetés tartalmáért a hirdető felel és a hirdető kijelenti, hogy a hirdetés tartalma megfelel a valós állapotnak és a jogi viszonyoknak, illetve nem sérti harmadik fél jogait és az alábbi Szabályzatot.
5. A kiadók nem vállalnak felelősséget a Hirdető tevékenységeiért, különösen vonatkozik ez az általuk közzétett szöveg valóságtartalmára, megbízhatóságára és jogszabályoknak való megfelelőségére.
6. Amennyiben a hirdetés megsérti az alábbi Szabályzat rendelkezéseit, a Kiadó fenntartja magának a jogot a hirdetés eltávolítására vagy a szöveg módosítására.
7. A kiadók fenntartják maguknak a jogot a hirdetés felhelyezésének vagy további publikálásának az elutasítására az elutasítás okának a megadása nélkül.

§3 Technikai követelmények
1. A hirdetéshez mellékelt fényképeknek és filmeknek meg kell felelniük a hirdetés típusának és közzétételi módjának megfelelő technikai követelményeknek (formátum, fájlnagyság, felbontás).
2. A Kiadók fenntartják maguknak a jogot a hirdetés tartalmának a módosítására abban az esetben, amikor a nyomtatvány mezői nincsenek a rendeltetésnek megfelelően kitöltve, valamint – amennyiben erre szükség lesz – az elküldött szöveg lerövidítésére a hirdetés korlátozott karakterszáma miatt.
3. Az újságokba küldött hirdetések tartalma az adott kiadó standardjaihoz van igazítva.

§4 Publikáció ideje
1. A nyomtatásra küldött hirdetés az első lehetséges időpontban fog megjelenni a hirdetések fogadásának a munkarendje szerint.
2. A portálon megjelenő hirdetés legkésőbb 30 perccel az után jelenik meg, miután a portál kezelői elfogadták a hirdetés tartalmát.

§5 Hirdetések árjegyzéke és fizetési mód
1. A hirdetés és a kiemelés árai a megrendelés benyújtásának a napján érvényes árjegyzék alapján kerül megállapításra, kivéve, ha a Hirdető és az Ügynökség vagy az admoto.pl közötti szerződés erről máshogy nem rendelkezik.
2. A kiadóknak bármikor és korlátozás nélkül jogukban áll megváltoztatni a feljebb említett árjegyzékben lévő árakat
3. Árengedményeket tartalmazó megrendelések esetén a hirdetés visszavonásakor a Kiadó nem szolgáltatja vissza a ki nem használt kiadásért járó díjat.
4. A Kiadók fenntartják maguknak a jogot a hirdetés elutasítására vagy megszakítására, amennyiben az ügyfél korábbi megrendelésekből fennmaradó, lejárt fizetési határidej