Podmínky umístění reklamy v novinách, "Auto Market Truck" a "Giełda Samochodowa" a portálech Truck.pl, Truck-Expo.com a admoto.pl

"Auto Market Truck" a "Giełda Samochodowa" jsou noviny vydávány agenturou Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, se sídlem ul. Garncarska 21, 76-200 Słupsk, dále jen Agentura.


Portály Truck.pl, Truck-Expo.com a admoto.pl jsou vedeny admoto.pl, společnosti s ručením omezením, se sídlem al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Slupsk, zapsané v Národním Soudním Rejstříku, v rejstříku společností pod č. 0000280828 u Obvodního soudu Gdańsk Północ VIII Ekonomické oddělení KRS, které mají splacený základní kapitál ve výši 50 000 zł, dále jen admoto.pl.

Agentura a admoto.pl, dále jen Vydavatelé.

§1 Obecné podmínky
1. Tyto podmínky stanoví pravidla pro uvádění inzerátů v novinách, "Auto Market Truck" a "Giełda Samochodowa", portálech Truck.pl, Truck-Expo.com a admoto.pl a dalších novinách a portálech Vydavatelů.


2. Inzeráty jsou zveřejňovány na základě těchto Podmínek a platných právních předpisů.

§2 Podmínky zveřejňování inzerátů

1. Text a forma inzerátu musí být v souladu s právními a etickými normami platnými v Polsku, v souladu s článkem 36 Polského tiskového zákona.

2. Text a forma inzerátů nesmí být v rozporu s linií nebo povahou portálů Truck.pl, Truck-Expo.com a admoto.pl a novin "Giełda Samochodowa" a "Auto Market Truck".

3. Fotky a video přidány do inzerátu nesmí obsahovat text, logo společnosti a musí být v souladu s textem inzerátu.

4 Inzerent je zodpovědný za obsah inzerátu, a prohlašuje, že je v souladu se skutečností a právem, neporušuje práva třetích osob a těchto Podmínek.

5. Vydavatelé nejsou zodpovědní za jednání na straně Inzerenta, zejména pokud jde o přesnost, spolehlivost a soulad s právními předpisy textů publikovaných Inzerentem.

6. V případě umístění inzerátu, který porušuje tyto Podmínky, Vydavatelé si vyhrazují právo odstranění nebo změnu jeho textu.

7. Vydavatelé si vyhrazují právo odmítnout zveřejnění inzerátu nebo jeho další zveřejňování bez uvedení jakéhokoliv důvodu.


§3 Technické požadavky
1. Fotky a filmy přidány k inzerátům musejí splňovat technické požadavky (formát, velikost souboru, rozlišení), podle typu a způsobu zveřejňování inzerátu.


2. Vydavatelé si vyhrazují právo měnit text inzerátů v případě kdy pole formuláře nebudou správně vyplněny a také - pokud je to nezbytné - k zkrácení odeslaného textu, vzhledem k omezení počtu znaků v inzerátech.

3. Texty inzerátů odeslaných do novin budou přizpůsobeny k standardům konkrétního vydavatelství.

§4 Datum zveřejnění

1. Inzerát objednaný do tisku v novinách bude zveřejněn co nejdříve v souladu s plánem přijímání inzerátů.

2. Objednaný inzerát bude zveřejněný na portálu v době do 30 minut po jeho přijetí provozovatelem portálu.


§ 5 Ceník inzerátů a způsoby platby

1.Ceny za inzeráty a zvýraznění jsou stanoveny na základě ceníků platných v dne objednání inzerci, nestanoví-li smlouva mezi Inzerentem a Agenturou nebo admoto.pl jinak.

2. Vydavatelé mají právo změnit ceny v uvedené výše ceníku , a to kdykoliv, bez omezení.

3. V případě odstranění inzerátu při objednávce se slevou Vydavatelé nevracejí částky za nevyužité emisí.

4. Vydavatelé si vyhrazují právo odmítnout zveřejnění inzerátu nebo jeho další zveřejňování, pokud má zákazník zadlužení za předchozí objednávky.
V případě, že zákazník uhradí poplatek za aktuální objednávky, ale neuhradí částky za existující na jeho účtu zadlužení, pohledávka může být zaúčtovaná na účet předchozích pohledávek a nové objednávky nebudou realizovány

§ 6 Osobní údaje
1. Poskytnutí osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů ze dne. 29.08.1997, Sb. U. č. 133, poz.. 883, je jednoznačný souhlas s jejich zpracováním a používáním za účelem zveřejňování nabídek a také na jejich umístění v databázi Vydavatelů.

2.Inzerent má přistup a právo opravit, odstranit a kontrolovat své osobní údaje v souladu se zákonem o elektronickýc