Sopimusehdot koskevat ilmoitusten julkaisemista
lehdissä ”Auto Market Truck” ja ”Giełda Samochodowa”
sekä Internet-portaaleissa Truck.pl, Truck-Expo.com ja admoto.pl.„Auto Market Truck” ja „Giełda Samochodowa” ovat osoitteessa ul. Garncarskiej 21, 76-200 Słupsk sijoitettavan ”Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski” -asioimiston (edelleen Asioimisto) julkaisemat lehdet.
Truck.pl, Truck-Expo.com ja admoto.pl ovat rajoitetulla vastuulla toimivan admoto.pl –osakeyhtiön (edelleen admoto.pl) johtamat portaalit. Kotipaikka al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk. Rekisteröity Kansallisen kirjaamon kaupparekisteriin numerolla 0000280828 (Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS). Maksettu osakepääoma 50 000 zł.
Asioimisto ja admoto.pl nimitetään edelleen yhteensä Julkaisijoiksi.

§1. Yleistä.
1. Nämä sopimusehdot sovelletaan ilmoitusten julkaisemiseen lehdissä „Auto Market Truck” ja „Giełda Samochodowa”, portaaleissa Truck.pl, Truck-Expo.com ja admoto.pl sekä muissa Julkaisijoiden julkaisemissa lehdissä ja portaaleissa.
2. Ilmoitukset julkaistaan niiden sopimusehtojen ja nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

§2. Ilmoituksen sisällöstä.
1. Ilmoituksen sisällön ja muodon tulee olla Puolassa voimassa olevien oikeudellis-eettisten sääntöjen mukaisia, Lehdistölain 36 artiklan mukaan.
2. Ilmoituksen sisältö ja muoto eivät saa olla portaalien Truck.pl, Truck-Expo.com ja admoto.pl sekä lehtien ”Giełda Samochodowa” ja ”Auto Market Truck” ohjelmalinjan eikä luonteen vastaisia.
3. Ilmoitukseen lisätyt kuvat ja video eivät saa sisältää tekstiä, yrityksen liikemerkkiä ja niiden on oltava ilmoitustekstiä vastaavia.
4. Ilmoituksen antaja on vastuussa ilmoituksen sisällöstä ja hän todistaa, että ilmoitus on tosiasiallisen ja oikeudellisen tilan mukainen, ja ettei se loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia eikä niitä sopimusehtoja.
5. Julkaisijat eivät ole vastuussa Ilmoituksen antajan toiminnoista, varsinkin Ilmoituksen antajan julkaisemien ilmoitusten todellisuudesta, rehellisyydestä eikä lainsäädännön mukaisuudesta.
6. Niitä sopimusehtoja loukkaavan ilmoituksen tapauksessa, Julkaisijat pitävät itsellään oikeuden poistaa ilmoitus tai muuttaa ilmoituksen sisältöä.
7. Julkaisijat pitävät itsellään oikeuden, antamatta syytä, kieltäytyä ilmoituksen vastaanotosta tai ilmoituksen julkaisun jatkamisesta.

§3. Teknisistä vaatimuksista.
1. Ilmoituksiin lisättyjen kuvien ja videoiden on täytettävä ilmoituksen julkaisun tyyppiä ja tapaa vastaavia teknisiä vaatimuksia (kuten formaatti, tiedoston koko, pikselimäärä).
2. Julkaisijat pitävät itsellään oikeuden muuttaa ilmoituksen sisältöä, jos lomakkeen kenttiä ei täytetty tarkoituksen mukaisesti, ja - tarvittaessa - lyhentää lähetetty sisältö, ilmoitusten merkkimäärän rajoituksen vuoksi.
3. Lehdissä julkaisemiseksi tarkoitettujen ilmoitusten sisältö muokataan annetun kustantamon standardien mukaisesti.

§4. Julkaisupäivämäärä.
1. Lehdessä julkaistavissa oleva ilmoitus julkaistaan mahdollisimman pian Ilmoitusten vastaanoton aikataulun mukaisesti.
2. Portaalissa julkaistavissa oleva ilmoitus julkaistaan noin 30 minuutin kuluttua sen jälkeen, kun portaalin henkilökunta hyväksyy sen.

§5. Ilmoitushinnasto ja maksutapa.
1. Ilmoitusten ja ilmoitusten erottamisen hinnat märitellään tilauspäivämääränä voimassa olevien hinnastojen mukaisesti, paitsi jos Ilmoituksen antajan ja Asioimiston tai admoto.pl:n välisessä sopimuksessa määritellään muutoin.
2. Julkaisijoilla on oikeus muuttaa edellä mainittuihin hinnastoihin sisältyviä hintoja, rajattomasti ja milloin tahansa.
3. Jos peruutetaan ilmoitus, jonka tilauksessa myönnettiin alennus, Julkaisijat eivät palauta rahaa käyttämättä jääneistä näytöistä.
4. Julkaisijat pitävät itsellään oikeuden kieltäytyä ilmoituksen vastaanotosta tai ilmoituksen julkaisun jatkamisesta, jos asiakkaalla on edellisistä tilauksista johtuva yliaikainen velka. Jos asiakas suorittaa maksuja nykyisistä tilauksista, mutta hän ei ollut maksanut tilillään