Sludinājumu ievietošanas avīzēs "Auto Market Truck" un "Giełda Samochodowa", kā arī portālos Truck.pl, Truck-Expo.com un admoto.pl noteikumi

Avīzes "Auto Market Truck" un "Giełda Samochodowa" izdod Akvizīcijas Ağentūra Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, adrese Garncarska iela 21, 76-200 Slupska, tālāk tiks saukta par Ağentūru.

Portālus Truck.pl, Truck-Expo.com un admoto.pl vada admoto.pl, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, adrese Sienkiewicza al. 5A, 76-200 Slupska, reğistrēta Valsts Tiesas Reğistrā uzņēmumu reğistrā ar numuru 0000280828, Gdaņskas Polnoc Rajona Tiesā VIII VTR Saimniecības Daļā, ar uzņēmuma kapitālu 50 000 zl, tālāk tiek saukta par admoto.pl.

Ağentūra un admoto.pl tālāk tiek saukti kopā par Izdevējiem.

§1 Vispārējās normas

1. Dotie noteikumi nosaka sludinājumu ievietošanas normas avīzēs "Auto Market Truck" un "Giełda Samochodowa", portāļos Truck.pl, Truck-Expo.com un admoto.pl, kā arī citās avīzēs, ko izdod Izdevēji.

2. Sludinājumu ievietošana notiek balstoties uz noteikumiem padotām normām, kā arī uz likuma noteikumiem.

§2 Sludinājumu ievietošanas noteikumi

1. Sludinājuma saturam un formai jābūt saskaņā ar juridiski-ētiskajām normām, kas ir spēkā Polijā, pēc Preses likuma 36. pkt.

2. Sludinājuma saturs un forma nevar būt pretēji ar portāļu Truck.pl, Truck-Expo.com un admoto.pl
un avīžu "Giełda Samochodowa" un "Auto Market Truck" programu līniju, ka arī ar to raksturiem.

3. Fotogrāfijas un filmas, kas ir pievienotas sludinājumam, nevar saturēt tekstu, firmas logotipu, tām jāatbilst sludinājuma saturam.

4. Sludinājuma devējs ir atbildīgs par sludinājuma saturu, kā arī apstiprina, ka tas atbilst faktiskajam un juridiskajam stāvoklim, kā arī nepārkāpj trešo personu tiesības un doto noteikumu normas.

5. Izdevēji neuzņemas atbildību par Sludinājuma devēja rīcību, īpaši par publicēto saturu patiesību, godīgumu un atbilstību likumu normām.

6. Ja sludinājums neatbilst doto noteikumu normām, Izdevējiem ir tiesības to mainīt vai izdzēst.

7. Izdevējiem ir tiesības nepieņemt sludinājumu vai nepublicēt to, nepadodot iemeslu.

§3 Tehniskās prasības

1. Fotogrāfijām un filmām, kas tiek pievienotas sludinājumam, ir jāizpilda tehniskās prasības (formāta veids, faila lielums), atbilstoši sludinājuma publikācijas tipam un veidam.

2. Izdevējiem ir tiesības mainīt sludinājuma saturu, ja formulāra laukumi nav pareizi aizpildīti, kā arī – ja ir tāda vajadzība - saīsināt sludinājuma saturu, ierobežotā zīmju skaita dēļ.
3. Sludinājuma saturs publikācijai avīzēs tiks pieskaņots dotās izdevniecības standartiem.

§4 Publikācijas termiņš

1. Sludinājumi drukāšanai avīzē parādīsies vistuvākajā no iepējamiem termiņiem saskaņā ar sludinājumu pieņemšanas harmonogramu.

2. Sludinājumi publikācijai portālā parādīsies 30 minūšu laikā no tā akceptēšanas brīža.

§5 Sludinājumu cenas un maksājumu veidi

1. Cenas par sludinājumiem un izcelšanu ir noteiktas uz sludinājuma pieteikšanas dienas cenu pamata, izņemot situāciju, ja ir spēkā līguma cenas starp sludinājuma devēju un Ağentūru vai admoto.pl.

2. Izdevējiem ir tiesības mainīt cenas cenu sarakstos, kas minēti augstāk, katrā laikā bez ierobežojumiem.

3. Pie pasūtījumiem ar atlaidēm situācijā, ja sludinājums tiek atcelts, Izdevēji neatdod parādu par neizmantotām emisijām.

4. Izdevējiem ir tiesības nepieņemt sludinājumu vai to nepublicēt, ja klients nav nomaksājis iepriekšējos rēķinus. Gadījumā, ja klients nomaksā tekošos rēķinus, bet parādi nav noregulēti, iemaksa var būt ieskaitīta kā parāda nomaksa, un jaunie pasūtījumi netiks realizēti.

§6 Personas dati

1. Dotie personas dati saskaņā ar 29.08.1997.g., Dz. U. Nr 133, poz. 883 Personas datu aizsardzības likumu var tikt izmantoti, lai sniegtu pakalpojumus un ierakstīt Izdevēju bāzē.

2. Sludinājuma devējam ir tiesības kontrolēt, izdzēst un mainīt savus personas datus saskaņā ar Likumu par elektroniskā ceļā sniegtiem pakalpojumiem no18.07.2002.g., Dz. U. Nr 144, poz. 1204.

3. Sludinājuma devējs piekrīt saņem