Văn phòng Phục vụ Khách hàng
  • Hãy đóng
  • Hãy nhập địa chỉ e-mail của mình (hoặc login vào cổng thông tin mojagielda.pl) và mật khẩu
  • E-mail
  • Mật khẩu
  • hãy nhớ tôi trên máy tính này
  • Hãy đăng ký để có thể xem lịch sử các đặt hàng của mình và đẩy nhanh quá trình thêm quảng cáo.
  • Đăng ký
  • Bạn đã quên mật khẩu?
Thể loại
Price
Year of manufacture 21
Quốc gia
Thiết bị có thêm
Sắp xếp theo:
Tiền tệ:
5.099 EUR 22.000 PLN

VW LT 28 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

1993
Ba Lan
18.077 EUR 78.000 PLN

VW CRAFTER nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2008
Ba Lan
6.906 EUR 29.800 PLN
Ba Lan
7.856 EUR 33.900 PLN
Ba Lan
10.406 EUR 44.900 PLN

VW CRAFTER nổi bật 1 nổi bật 2

2011
Ba Lan
5.771 EUR 24.900 PLN
Ba Lan
7.856 EUR 33.900 PLN
Ba Lan
6.234 EUR 26.900 PLN
Ba Lan
4.148 EUR 17.900 PLN
Ba Lan
9.247 EUR 39.900 PLN
Ba Lan
2.990 EUR 12.900 PLN
Ba Lan
8.320 EUR 35.900 PLN

VW Crafter

2012
Ba Lan
5.771 EUR 24.900 PLN
Ba Lan
5.771 EUR 24.900 PLN
Ba Lan
7.625 EUR 32.900 PLN

VW Crafter

2013
Ba Lan
11.565 EUR 49.900 PLN
Ba Lan
6.929 EUR 29.900 PLN
Ba Lan
3.221 EUR 13.900 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
7.856 EUR 33.900 PLN
Ba Lan

show all Offers of the day