Văn phòng Phục vụ Khách hàng
  • Hãy đóng
  • Hãy nhập địa chỉ e-mail của mình (hoặc login vào cổng thông tin mojagielda.pl) và mật khẩu
  • E-mail
  • Mật khẩu
  • hãy nhớ tôi trên máy tính này
  • Hãy đăng ký để có thể xem lịch sử các đặt hàng của mình và đẩy nhanh quá trình thêm quảng cáo.
  • Đăng ký
  • Bạn đã quên mật khẩu?
Thể loại
Price
Year of manufacture 33
Quốc gia
Kiểu thân xe
Thiết bị có thêm
Sắp xếp theo:
Tiền tệ:
4.690 EUR 19.500 PLN
Ba Lan
8.225 EUR 34.200 PLN
Ba Lan
13.948 EUR 58.000 PLN
Ba Lan
31.745 EUR 132.000 PLN
Ba Lan
3.848 EUR 16.000 PLN
Ba Lan
15.500 EUR
Cộng hòa Séc
có thể đàm phán
Pháp
13.200 EUR
Cộng hòa Séc
8.417 EUR 35.000 PLN

Iveco 4x4 nổi bật 1 nổi bật 2

1993
Ba Lan
10.341 EUR 43.000 PLN
Ba Lan
5.300 EUR
Cộng hòa Séc
13.400 EUR
Cộng hòa Séc
10.000 EUR
Cộng hòa Séc
có thể đàm phán
Pháp

show all Offers of the day