Văn phòng Phục vụ Khách hàng
  • Hãy đóng
  • Hãy nhập địa chỉ e-mail của mình (hoặc login vào cổng thông tin mojagielda.pl) và mật khẩu
  • E-mail
  • Mật khẩu
  • hãy nhớ tôi trên máy tính này
  • Hãy đăng ký để có thể xem lịch sử các đặt hàng của mình và đẩy nhanh quá trình thêm quảng cáo.
  • Đăng ký
  • Bạn đã quên mật khẩu?
Thể loại
Price
Year of manufacture 44
Quốc gia
Số trục
Đã chạy được 36
Phanh
Cabin
Sắp xếp theo:
Tiền tệ:
24.496 EUR 105.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán

Volvo FM7 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2016
Ba Lan
3.476 EUR 14.900 PLN

Volvo FM12 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2000
Ba Lan
280 EUR 1.200 PLN
Ba Lan
6.000 EUR
Ba Lan
5.500 EUR
Ba Lan
24.006 EUR 102.900 PLN

Volvo FH13

2012
Ba Lan
71.400 EUR
Hà Lan
có thể đàm phán
Đan Mạch
34.971 EUR 149.900 PLN

Volvo FH13

2013
Ba Lan
58.000 EUR
Đan Mạch

show all Offers of the day