Văn phòng Phục vụ Khách hàng
  • Hãy đóng
  • Hãy nhập địa chỉ e-mail của mình (hoặc login vào cổng thông tin mojagielda.pl) và mật khẩu
  • E-mail
  • Mật khẩu
  • hãy nhớ tôi trên máy tính này
  • Hãy đăng ký để có thể xem lịch sử các đặt hàng của mình và đẩy nhanh quá trình thêm quảng cáo.
  • Đăng ký
  • Bạn đã quên mật khẩu?
Thể loại
Price
Year of manufacture 56
Quốc gia
Số trục
Đã chạy được 35
Thông tin bổ sung
Phanh
Cabin
Sắp xếp theo:
Tiền tệ:
40.073 EUR 173.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
17.836 EUR 77.000 PLN
Ba Lan
35.209 EUR 152.000 PLN
Ba Lan
48.644 EUR 210.000 PLN
Ba Lan
10.887 EUR 47.000 PLN
Ba Lan
4.285 EUR 18.500 PLN

Scania 114 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2002
Ba Lan
21.774 EUR 94.000 PLN
Ba Lan
35.209 EUR 152.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
30.113 EUR 129.999 PLN
Ba Lan

show all Offers of the day