Văn phòng Phục vụ Khách hàng
  • Hãy đóng
  • Hãy nhập địa chỉ e-mail của mình (hoặc login vào cổng thông tin mojagielda.pl) và mật khẩu
  • E-mail
  • Mật khẩu
  • hãy nhớ tôi trên máy tính này
  • Hãy đăng ký để có thể xem lịch sử các đặt hàng của mình và đẩy nhanh quá trình thêm quảng cáo.
  • Đăng ký
  • Bạn đã quên mật khẩu?
Thể loại
Price
Year of manufacture 66
Quốc gia
Số trục
Đã chạy được 39
Thông tin bổ sung
Phanh
Cabin
Những loại khác
Hệ treo
Sắp xếp theo:
Tiền tệ:
10.012 EUR 43.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán

Scania 113 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2016
Ba Lan
10.221 EUR 43.900 PLN

Scania nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2004
Ba Lan
48.894 EUR 210.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
49.127 EUR 211.000 PLN
Ba Lan
9.080 EUR 39.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
54.715 EUR 235.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
48.894 EUR 210.000 PLN
Ba Lan
4.200 EUR

Scania 124 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

1998
Ba Lan

show all Offers of the day