Văn phòng Phục vụ Khách hàng
  • Hãy đóng
  • Hãy nhập địa chỉ e-mail của mình (hoặc login vào cổng thông tin mojagielda.pl) và mật khẩu
  • E-mail
  • Mật khẩu
  • hãy nhớ tôi trên máy tính này
  • Hãy đăng ký để có thể xem lịch sử các đặt hàng của mình và đẩy nhanh quá trình thêm quảng cáo.
  • Đăng ký
  • Bạn đã quên mật khẩu?
Thể loại
Price
Year of manufacture 63
Quốc gia
Số trục
Đã chạy được 45
Phanh
Cabin
Sắp xếp theo:
Tiền tệ:
có thể đàm phán
Ba Lan
8.227 EUR 35.500 PLN

DAF XF105 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2007
Ba Lan
15.180 EUR 65.500 PLN

DAF XF105 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2010
Ba Lan
20.394 EUR 88.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
42.875 EUR 185.000 PLN
Ba Lan
53.767 EUR 232.000 PLN
Ba Lan
43.106 EUR 186.000 PLN
Ba Lan
54.694 EUR 236.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
42.179 EUR 182.000 PLN
Ba Lan
59.793 EUR 258.000 PLN
Ba Lan

show all Offers of the day