Влекачи

Основни данни:
  • Renault
  • 460 км
Цена:
  • по договаряне
Допълнително описание
Registration date 03/11/2014
Chassis date of manufacture 01/10/2014
Tachograph date 04/11/2014
GVW 19
CW 44.00
Wheel-base 3.800
Продавач