Văn phòng Phục vụ Khách hàng +48 59 815 41 17
  • Hãy đóng
  • Hãy nhập địa chỉ e-mail của mình (hoặc login vào cổng thông tin mojagielda.pl) và mật khẩu
  • E-mail
  • Mật khẩu
  • hãy nhớ tôi trên máy tính này
  • Hãy đăng ký để có thể xem lịch sử các đặt hàng của mình và đẩy nhanh quá trình thêm quảng cáo.
  • Đăng ký
  • Bạn đã quên mật khẩu?
Thể loại
Price
Year of manufacture 68
Quốc gia
Số trục
Đã chạy được 57
Phanh
Cabin
Những loại khác
Sắp xếp theo:
Tiền tệ:
có thể đàm phán
Ba Lan
35.319 EUR 149.900 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
12.676 EUR 53.800 PLN

Volvo FH13 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2007
Ba Lan
33.929 EUR 144.000 PLN
Ba Lan
15.409 EUR 65.400 PLN

Volvo FH13 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2006
Ba Lan
62.909 EUR 267.000 PLN
Ba Lan
30.159 EUR 128.000 PLN
Ba Lan
62.909 EUR 267.000 PLN
Ba Lan
32.256 EUR 136.900 PLN

Volvo FH13 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2008
Ba Lan
18.614 EUR 79.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
30.606 EUR 129.900 PLN

Volvo FH13 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2010
Ba Lan
45.945 EUR 195.000 PLN
Ba Lan
32.044 EUR 136.000 PLN
Ba Lan
41.233 EUR 175.000 PLN

Volvo FH13 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2012
Ba Lan

show all Offers of the day