Văn phòng Phục vụ Khách hàng +48 59 815 41 17
  • Hãy đóng
  • Hãy nhập địa chỉ e-mail của mình (hoặc login vào cổng thông tin mojagielda.pl) và mật khẩu
  • E-mail
  • Mật khẩu
  • hãy nhớ tôi trên máy tính này
  • Hãy đăng ký để có thể xem lịch sử các đặt hàng của mình và đẩy nhanh quá trình thêm quảng cáo.
  • Đăng ký
  • Bạn đã quên mật khẩu?
Thể loại
Price
Year of manufacture 68
Quốc gia
Số trục
Đã chạy được 43
Thông tin bổ sung
Phanh
Cabin
Hệ treo
Sắp xếp theo:
Tiền tệ:
có thể đàm phán
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
9.307 EUR 39.500 PLN
Ba Lan
14.113 EUR 59.900 PLN
Ba Lan
32.515 EUR 138.000 PLN
Ba Lan
39.819 EUR 169.000 PLN
Ba Lan
28.038 EUR 119.000 PLN
Ba Lan
14.137 EUR 60.000 PLN
Ba Lan
38.170 EUR 162.000 PLN
Ba Lan
21.936 EUR 93.100 PLN

Scania 440 nổi bật 1 nổi bật 2 nổi bật 3

2010
Ba Lan
8.718 EUR 37.000 PLN
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan
có thể đàm phán
Ba Lan

show all Offers of the day